Stuchelová Věra

Stuchelová Věra

O autorovi

Soukromý prostor – diplomová práce Akademie výtvarných umění 2003

Tématem této práce je provázání sebe sama se světem, snaha popsat pocity ulpění těla a ducha v okolním věcném světě, tento tajemný a vzrušující vztah mezi vnitřním a vnějším prostorem našeho bytí. Zdůrazňuji intimitu, tohoto světa, který je, tak zranitelný a křehký. Jedná se o autoportrét, rozšířený i o portréty věcí, vztahů a prostředí.
Rozhodla jsem se pro detailní, velmi přesný způsob nazírání. K takovému záměru jsem využila digitální fotografii, umožňuje mechanicky sejmout a uchovat obrazy světa jako otisk v digitální paměti, je maximálně přesná a neúprosně ostrá. Fotoaparát se přibližuje k objektům „na doraz“, zkoumá je a prohlíží do nejmenších podrobností, jako bychom si tyto předměty a osoby snažili vybavit, jako bychom je popisovali pro přesné určení a přiřazení k pocitu, symbolu. Symbolika je v celé mé práci velice důležitá, každá fotografie skrývá hlubší významy, které můžeme vytušit. Ve tvarech a seskupení předmětů cítíme archetypální tvary – tělo, srdce, matka, dvojice, oči, ruce, zvíře ….To vše má pro nás své obsahy a každý se s těmito objekty může identifikovat, mít k nim citový vztah a vytvořit si interpretaci, rozpoutat osobní obrazivost. Ráda bych v divákovi probudila jeho vlastní vzpomínky, představy, hledání a objevování světa, zkoumání života, hledání vztahu k vlastnímu tělu.
Omezení na černobílost je právě pro zdůraznění této symboliky, barevnost by příliš upoutávala ke konkrétnímu předmětu a osobě,proto jsem ji vyloučila. Mým cílem je ,aby tato osoba nebo předmět skrývala v sobě všechny osoby a předměty tohoto druhu, byla obecně platná ,nadčasová.

Text autorky

Životopis

V ě r a S t u c h e l o v á

Datum narození: 26. 5. 1973 v Prachaticích

Studia:
2005 - Doktorandský studijní program ( prof. M. Knížák )
2004 - Rigorózní zkouška, Univerzita Karlova
1997 - 2003 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér malby Antonína Střížka, ateliér
vizuální komunikace Jiřího Davida, Ateliér nových médií a fotografie
Veroniky Bromové
2002 Academia Di Belle Arti, Milano, Itálie
2001 Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, ateliér fotografie doc. Pavla Baňky
1999 International Summer Academy of Fine Arts, Salzburg
1991 - 1997 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor výtvarná výchova

Ceny:

1994 the European Cultural Foundation and the European Parliament, stříbrná medaile
2003 1. cena v soutěži Topfoto

Aktivity :

2003-05 Pedagogické působení v Ústavu umění a designu – Západočeská univerzita
2003-05 Tvorba fotografických ilustrací pro : Literární noviny, Tvar, Host

Publikované fotografie :

Fotografie – magazín, Literární noviny, Babylon, Tvar, Fotograf, Host

 

V Ý S T A V Y:

Samostatné výstavy:

2004 – Měsíc ve dne, České Budějovice
2004 – Obrazy, fotografie, grafiky, galerie Dolní brána, Prachatice
2004 – Galerie Mladých Brno
2004 – Univerzitní galerie – Západočeská univerzita, Plzeň
2003 – E-on bohemia, Praha
2002 – S a V, Galerie C 14, Praha
2002 – Bazar, Galerie Spejsovna, Praha
2002 – Obrazy a fotografie, galerie Dolní brána, Prachatice
1999 – Tělo a barva, Rubicon, České Budějovice
1997 – Obrazy, kresby, galerie Dolní Brána, Prachatice
1995 – Introjekce, Vědecká knihovna, České Budějovice

Kolektivní výstavy (výběr):

2005 – Grafika roku 2004, Praha

2004 – Kaunas Photo, mezinárodní výstava, Litva
2004 – TOPFOTO, Palác Langhans, Praha

2003 – Diplomanti AVU 2003, Veletržní palác, Praha
2003 – Prezentace ateliéru V.Bromové, Rudolfinum, Praha
2003 – Click – ateliérová výstava, Polička

2002 – Cris cross – God is a DJ, Kulturní centrum, Broumov
2002 – Konzervy, Apart, Praha

2001 – První a poslední, Galerie Václava Špály, Praha
2001 – Etérem, AVU, Praha
2001 – Za zrcadlem, AVU, Praha

2000 – Portrét 2000, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
2000 – South face: poprvé ve velkém, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2000 – Privart, Praha
2000 – Sýpka 2000, Brno
2000 – VOX HUMANA, Nová radnice, Ostrava

1999 – Ateliér Rony Pondick, Hallein
1999 – Nebe vedle sebe, generace 1970 – 1979, Pacov

1997 – Diplomanti, Dům umění, České Budějovice
1997 – 9 + 1, galerie Portyč, Písek
1997 – Rösner gallery, Dortmund

Stuchelová Věra

Stuchelová Věra

Partneři galerie

 Centrum FotoŠkoda

FOMEI

OLYMPUS

Mediální partneři

  Asociace profesionálních fotografů ČR 

 

Provozovatel galerie

Mediální partner