Sekal Josef

Sekal Josef

O autorovi

4. července 2001

Vážený návštěvníku naší galerie,

nová výstava se jmenuje Drama a poezie krajiny. Autorem fotografií je pan Josef Sekal.

Po těchto slovech bych mohl své úvodní slovo ukončit. Řečeno je vše. Za autora hovoří celý jeho život, který zasvětil a podřídil zachycení obrazu světa, za autora hovoří jeho fotografie.

Mnozí z Vás znají pana Sekala osobně, jiní si spojují jeho jméno s fotografiemi, které použil k vytvoření více než sto třicet obrazových kalendářů. Pro Jiřího Havla je největším cílem dobře udělaná fotografická publikace. Josef Sekal v pořadí svých hodnot řadí výše právě autorské nástěnné kalendáře. Kalendáře pověsí na stěnu a záběry musí být takové, abyste se na ně vydrželi dívat celý měsíc. A celý rok otáčet jeho listy. Dobrý kalendář nekončí Silvestrem, pokud se fotografie líbí, kalendář není vyhozen, ale uschován. Celý, nebo ve formě vybraných listů. Například v mnoha nemocnicích jednotlivé listy z kalendářů Josefa Sekala zdobí nemocniční pokoje, jsou to optimistické krajiny.

Nu a pokud jsme se tématem dostali do českých nemocnic, nedá mi to, abych nezmínil účast Josefa Sekala na akci 1+999. V roce 1999 jsem oslovil Gabrielu Čapkovou, Josefa Sekala a Jiřího Havla s cílem vytvořit soubor padesáti fotografií, který společnost CD-FOTO BLER za významné pomoci Fotoworldu dvacetkrát zvětšila a adjustovala. Vzniklo jeden tisíc fotografií pro dvacet českých nemocnic. Josef Sekal, stejně jako ostatní fotografové, věnoval práva na své snímky pro nemocnice bezplatně.

Pokud bych měl říci pouze dvě slova, která by charakterizovala autora, uvedl bych pracovitost a cílevědomost. Josef Sekal navštívil více jak stovku zemí na všech kontinentech světa. Před cestami za svými fotografiemi prozkoumá množství dostupných materiálů, map, průvodců. Jeho cesty nejsou třídenním přesunutím do jiného státu, nafotografováním řady snímků a pak hurá do dalšího státu. Jeho cesty jsou často mnohaměsíční. Teprve za určitou dobu se dá pochopit a zachytit v nejlepším světle určitá krajina. Pokud je třeba, vstává za tmy, aby s prvními paprsky světla byl se svým fotoaparátem připraven.

Se svým fotoaparátem? Ano, se svým fotoaparátem, který je právě nejvhodnější. Mám tu možnost vídat určité množství nových prací Josefa Sekala. Největší lesk v očích a citové zabarvení jeho hlasu prozrazují jeho vztah k diapozitivům formátu 8 x 10 palců. Velké množství fotografií pořídil autor na panoramatický formát 6 x 12 cm a širší, kde používá zejména přístroj Noblex. A také fotí Kafemlejnkem. Formát 6 x 14 cm. Fotoaparát vlastního konstrukčního návrhu, který v mnoha parametrech předčí kamery prodávané na světovém trhu. Podle jeho doporučení bylo změněno mnoho konstrukčních prvků nejrůznějších fotoaparátů. Vraťme se však k formátům. Autor v případě odůvodněné potřeby sáhne i ke kinofilmu, vyzkoušel si i práci s digitálními kamerami.

Největší současnou výstavu, vlastně galerií prací Josefa Sekala tvoří jeho velkoplošné fotografie ve společnostech FOTOLAB Praha a Bratislava. Asi šest desítek fotografií zvětšených a adjustovaných převážně ve firmě CD-FOTO BLER. Některé fotografie jsou metrové, velké množství z nich je ve formát 150 x 300 cm, 150 x 400 cm, 150 x 500 cm. Nejrozměrnější fotografie islandského vodopádu měří 4 x 5 metrů.

Dvacet sedm jeho snímků, které v galerii WORLD WEBPHOTO GALLERY autor představuje, tvoří jeho zásadní pohled na krajinu. Nálady krajiny, které vytváří hra světel a stínů, atmosférické podmínky. Brzy ráno, ve dne i navečer. Hodiny čekání, hledání. Připravenost. Pokora ke krajině.

Když jsem se ptal Josefa Sekala, komu by chtěl výstavu věnovat, koho by na výstavu pozval, bez váhání vyslovil dvě jména - Vilém Heckel a profesor Baran. Lidé, kterých si velmi váží. Lidé, kteří ho významnou měrou ovlivnili. Svými názory, svojí tvorbou. Profesor Baran byl prvním z významných, který ocenil kvalitu jeho fotografií. Dodnes si autor těchto slov váží.

U příležitosti výstavy v naší galerii se autor rozhodl pěti z Vás, návštěvníků galerie věnovat svoji fotografii. Pro zařazení do slosování stačí Váš názor na jeho fotografie do 25. 7. 2001 zaslat na adresu info@bler.cz.

Společnost KPNQwest právě v těchto dnech zprovoznila pražskou větev EuroRingů. Základní evropská páteřní optická kabelová síť, nejrychlejší současné internetové propojení na světě. Nejmodernější optické kabely položené v zemi. Není mi známo, kde všude je možné se k internetu připojit, tuto výstavu však Josef Sekal věnuje profesoru Ludvíku Baranovi a fotografovi hor a lidí, svému dobrému příteli Vilému Heckelovi.

Jiří Heller
ředitel galerie WORLD WEBPHOTO GALLERY
a společnosti CD-FOTO BLER

Životopis

SOUBOR CHYBÍ
Pravděpodobně je dostupná pouze anglická verze.

Sekal Josef

Sekal Josef

Partneři galerie

 Centrum FotoŠkoda

FOMEI

OLYMPUS

Mediální partneři

  Asociace profesionálních fotografů ČR 

 

Provozovatel galerie

Mediální partner