Němec Tomki

Němec Tomki

O autorovi

DĚKUJI, PANE PROFESORE.

LEGENDÁRNÍ PŘÍPRAVKU, NEBOLI LIDOVOU ŠKOLU UMĚNÍ, KTERÁ ZE SVÉ PODSTATY SUPLOVALA NULTÝ ROČNÍK FAMU, JSEM POPRVÉ NAVŠTÍVIL PŘIBLIŽNĚ V ROCE 1980. TEHDY JI VEDL SVÉRÁZNÝ ČLOVĚK, KTERÝ MNE SVÝM PŘÍSTUPEM A HODNOCENÍM Z POČÁTKU VELMI „ŠOKOVAL“. KDO HO POZNAL, VÍ O KOM (A O ČEM) JE ŘEČ.

VÁŽENÝ PANE PROFESORE ŠMOKU,
VELMI RÁD BYCH VÁM DNES OPĚT PODĚKOVAL. FAMU JSEM SICE NEDOKONČIL, BYL TO DOST DIVNÝ PODNIK NA MŮJ VKUS, OBZVLÁŠTĚ POTÉ, CO JSTE BYL ZBAVEN VEDENÍ KATEDRY FOTOGRAFIE. ČÁST MÉ FOTOGRAFICKÉ CESTY, JSTE JEŠTĚ ZAZNAMENAL. O ZBYTKU VÁM BUDU RÁD VYPRÁVĚT, AŽ SE NĚKDY POTKÁME…

ZDRAVÍM VÁS.

TOMKI NĚMEC
4. dubna 2004

 

FOTOGRAFIE

Část první - BANÁT

OBLAST JIŽNÍHO RUMUNSKA, KTEROU PŘIBLIŽNĚ PŘED 150 LETY ZAČALI OSIDLOVAT ČEŠTÍ POUTNÍCI, KTEŘÍ ZDE ZALOŽILI NĚKOLIK VESNIC. DO DNEŠNÍCH DNÍ SI ZACHOVALI ČÁSTEČNĚ STAROČEŠTINU I ZVYKY, KTERÉ V DNEŠNÍM ČESKU JIŽ NEEXISTUJÍ. NEHOSTINNÁ KRAJINA, V HORNATÉM TERÉNU NABÍZÍ PO STALETÍ TVRDOU PRÁCI NA KAMENITÝCH POLÍCH A TĚŽKOU DOSTUPNOST DO RUMUNSKÝCH AGLOMERACÍ. MLADÍ LIDÉ PO PÁDU ŽELEZNÉ OPONY ODCHÁZEJÍ PRO NEDOSTATEK PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ DO PŮVODNÍ VLASTI – ČESKÉ REPUBLIKY. A STAŘÍ DOŽÍVAJÍ.
OTEVŘENOST, VÍRA V BOHA A SOUZNĚNÍ S PŘÍRODOU MÝCH KRAJANŮ, MI DÁVÁJÍ MOŽNOST NAHLÉDNOUT A SROVNÁVAT DVA SVĚTY JEDNOHO ETNIKA, VZDÁLENÉHO POUHÝCH 12 HODIN JÍZDY AUTEM.

Část druhá - BORŮVKA, BOROVANY U ČESKÝCH BUDĚJOVIC, DUBEN 2003.

ÚRYVEK Z TEXTU VÝROČNÍ ZPRÁVY NADAČNÍHO FONDU:
…POSLÁNÍM STŘEDISKA BORŮVKA JE PODPORA RODIN PEČUJÍCÍCH O DÍTĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. STŘEDISKO ZAJIŠŤUJE RESPITNÍ POBYTY, KTERÝM SE SNAŽÍ ODLEHČIT RODIČŮM, KTEŘÍ SE CELOROČNĚ DOMA STARAJÍ O DĚTI S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM. JEDNÁ SE O TÝDENNÍ POBYTY PŘÍMO VE STŘEDISKU ZA DOZORU SPECIALISTŮ, KDE MAJÍ DĚTI MOŽNOST BĚHEM NEJRŮZNĚJŠÍCH HER, KTERÉ PRO NĚ VEDLE REHABILITAČNÍHO CVIČENÍ SPECIALISTÉ PŘIPRAVUJÍ, NAVÁZAT KONTAKT S OSTATNÍMI DĚTMI A SNÁZE SE ZAPOJIT DO KOLEKTIVU.

O MICHALOVI:
V BORŮVCE JSEM POTKAL MICHALA, KTERÝ JE PŘES VŠECHNA JEHO VÁŽNÁ POSTIŽENÍ VELMI KOMUNIKATIVNÍ, VNÍMAVÝ A MÁ VELKÝ SMYSL PRO HUMOR. NADŠENÍ Z JÍZDY NA „TERÉNNÍM“ INVALIDNÍM VOZÍKU, KOKETOVÁNÍ S DÍVČÍ ČÁSTÍ PERSONÁLU A ZÁJEM POTKÁVAT NOVÉ LIDI, MI VELMI POMOHL ODBOURÁVAT „TEN DIVNÝ POCIT“, KTERÝ SE PŘI PODOBNÝCH SETKÁNÍCH DOSTAVUJE.

Část třetí - Jednotlivé snímky z devadesátých let minulého století, které mám rád.

VÝBĚR

Část čtvrtá - PREZIDENT VÁCLAV HAVEL PO TŘINÁCTI LETECH OPOUŠTÍ ÚŘAD PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY. LEDEN 2003

TO, CO PO TŘINÁCT LET VÁCLAV HAVEL VYKONÁVAL, TO CO SE NESČÍSLNĚKRÁT OPAKOVALO, SE V LEDNU 2003 STALO V MNOHA OHLEDECH NAPOSLEDY. ODSTUPUJÍCÍ PREZIDENT, UVOLŇUJÍCÍ ÚŘAD NOVÉ HLAVĚ STÁTU, PROŽIL POSLEDNÍ OKAMŽIKY PREZIDENTSTVÍ, ABY SE STAL „JAKŽ-TAKŽ“ BĚŽNÝM OBČANEM.

Životopis

TOMKI NĚMEC

Narozen 1963, Praha.

Po maturitě na gymnáziu (1982) vystřídal několik zaměstnání. V roce 1986 byl přijat ke studiu fotografie na AMU - FAMU. V roce 1988 studium přerušil. V této době spolupracoval se samizdatovými časopisy a novinami (Revolver Revue, Lidové noviny, Sport…). V prosinci 1989 se stal členem studentské agentury Radost a začal fotografovat Václava Havla. V letech 1990 až 1992 pracoval jako osobní fotograf prezidenta Havla na plný úvazek. Od roku 1993 až do jeho odchodu z úřadu prezidenta v roce 2003 fotografoval Václava Havla při mnoha oficiálních i soukromých událostech. Postupně vytvořil rozsáhlý soubor emotivně působivých fotografií, z kterých vydal v roce 2001 knihu. Od roku 1992, po spolupráci se světovými agenturami Black Star a Agence Vu, se stal členem fotografické agentury Anzenberger ve Vídni, kde působí dodnes.

V roce 1991 získal na světové novinářské soutěži World Press Photo ocenění za nejvyšší standard ve fotožurnalismu za fotografii Václava Havla, „překvapeného" mořskou vlnou. V roce 1995 získal v Amsterdamu 3. cenu v soutěži World Press Photo za fotografii z Kuby. V roce 1997 získává stipendium rakouské nadace Kultur Kontakt, spolupracuje s humanitární organizací UNICEF.

Zúčastnil se několika skupinových výstav (37 fotografů na Chmelnici /Praha 1989/, Československý listopad 1989 (Praha) ,Rok východu / Lousane 1990/, Sametová revoluce /Lectoure 1990/, fotografie Václava Havla vystavoval v řadě míst, např. ve Vídni, Berlíně, New Yorku, Varšavě, Lisabonu, Soulu, Bukurešti, Kišiněvě, Stockholmu, … a jinde. V období let 2002-2003 obrazově připravil obsáhlou fotografickou publikaci HAVEL - FOTOGRAFIE pro vydavatelství „555“. V roce 2003 byly jeho fotografie vystavovány na nejprestižnějším současném fotofestivalu VISA POUR L‘ IMAGE ve francouzském Perpignan.

Mimo běžné zakázky z oblasti reportážní fotografie a dokumentu, pracuje na vlastních projektech – Kuba, rumunský Banát, český Woodstock, fotografuje pro účely putovních výstav pro Nadaci Eurotel. Nadační výroční zpráva získala v roce 2003 druhé místo na základě fotografií, které byly pořízeny v zařízení pro respitní pobyty dětí v jižních Čechách.

Jeho fotografie vycházejí v mnoha zahraničních časopisech a denících, například Libération, Le Monde, Paris Match, Stern, Der Spiegel, DU, Geo, Die Zeit, Focus, New York Times Magazine, Los Angeles Times Magazine, News, Playboy, Cambio, Diners Club, Interview Magazine, Esquire , Civilization, Amica a jiné…

NOVINKA:
Grant na správu o stave krajiny "Slovensko 004" získal popredný český fotograf 17. 2. 2004[ChangeNet / Inštitút pre verejné otázky ] Víťazom grantu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) na vypracovanie Obrazovej správy o stave krajiny – Slovensko 004 sa stal popredný český fotograf Tomki Němec. Rozhodla o tom dnes v Bratislave výberová komisia. T. Němec získal od IVO grant vo výške 100.000,- Sk, možnosť samostatnej výstavy v rámci Mesiaca fotogafie v Bratislave v novembri 2004 a vydania tohto fotografického projektu knižne. Podstatou projektu je príprava kolekcie 35 – 40 fotografií, ktoré budú fotografickou dokumentaristickou správou o stave krajiny v roku 2003.

Osobní www stránky autora - www.tomkin.cz.
Elektronická adresa autora - foto@tomkin.cz.

Němec Tomki

Němec Tomki

Partneři galerie

 Centrum FotoŠkoda

FOMEIVAROZA - Výrobky od Zrcadla

Mediální partneři

  Asociace profesionálních fotografů ČR ArtMagazin.euNikonClub Česká republika - Filip Molčan

WELLNESS BOOK

Provozovatel galerie

Mediální partner