Vyhledávání

Sloupec reklamy
Když cvakne spoušť - prezentace profesionálních i zájmových fotografů
 
Vinárna, kavárna a restaurant BRESTO
ENZO
Jaroslav Špulák - hudební kritik a spisovatel
  
Adventure Golf Horní Bezděkov 

Osobnost české fotografie za rok 2018

17. 12. 2018

Vážená kolegyně - Vážený kolego,

Asociace profesionálních fotografů České republiky /APFČR/ vyhlašuje 16. ročník ceny Osobnost české fotografie. Jejím smyslem je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, zvednout prestiž fotografie ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie. V roce 2003 se stal Osobností fotograf Josef Koudelka a následující rok kurátor Jaroslav Anděl. Cenu za rok 2005 obdrželi společně Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. Osobnost roku 2006 je Jiří Stach a v nové kategorii Za dlouhodobý přínos fotografii byla ve stejném roce zvolena historička Anna Fárová. V roce 2007 byli porotou zvoleni Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský, v roce 2008 Dana Kyndrová a Pavel Dias. V roce 2009 byli oceněni fotografové Jan Reich a Jiří Všetečka, v roce 2010 teoretik a historik fotografie Antonín Dufek a fotograf Viktor Kolář , v roce 2011 fotografové Jan Pohribný a Jiří Hanke, v roce 2012 Dita Pepe a Ivan Pinkava, v roce 2013 fotografka Eva Fuková a nakladatel Kare Kerlický, v roce 2014 fotografové Jovan Dezort a Antonín Kratochvíl, v roce 2015 Pavel Mára a galerista Zbyněk Illek, v roce 2016 fotografové Jaroslav Kučera a Jiří Havel a v roce minulém Libuše Jarcovjáková a Markéta Luskačová. Publikací roku byla v r. 2017 zvolena kniha Josefa Mouchy : Válka za studena.

Osobnost české fotografie 2011Osobnost české fotografie 2011 - Jan Pohribný a Jiří Hanke.


APF ČR cenu uděluje v těchto kategoriích:

1/ Osobnost české fotografie za rok 2018
je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1.2018 do 31.12. 2018, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

2/ Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli,
který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

3/ Fotografická publikace roku 2018
je určena fotografovi, vydavateli, teoretikovi fotografie, který vytvořil a vydal v roce 2018 vynikající fotografickou
knihu.

a zcela nově bude udělena

4/ Osobnost české fotografie za rok 2018 - do 30 let
. Cena OOA-S a APF je určena fotografovi, studentu fotografie, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli do 30 let, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. 2018 do 31.12. 2018 nepřekročil věk 30 let a zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci mladé české tvůrčí fografie, případně fotografie obecně, u nás a v zahraničí. Osobnost mladé české fotografie obdrží finanční cenu ve výši 30.000,- Kč. Druhý v pořadí obdrží poukaz na ýrobu fotografií na unikátním fotomateriálu Chromalux (10 fotografií formátu A3 nebo 5 foto formátu A2 na speciálním alu nosiči) v hodnotě 6.500,– Kč. Třetí v pořadí obdrží fotomateriál (A3+) od fy FOMEI
v hodnotě 5.000,– Kč.

Osobnost české fotografie 2014 - Antonín KratochvílOsobnost české fotografie 2014 - Antonín Kratochvíl.


Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při hledání kandidátů ceny a děkujeme za Vaše předchozí nominace.

Vaše návrhy lze zaslat nejpozději do 20.1.2019. Návrhy mohou podávat fyzické osoby i instituce bez jakéhokoliv omezení. Každý návrh musí obsahovat výstižné zdůvodnění nominace, kategorii a kontakt a navrhovatele i nominovaného. Navrhovatel obdrží potvrzení o převzetí nominace. Návrh nesplňující výše uvedené podmínky může být prohlášen za neplatný.

Nominovaný uchazeč Osobnosti české fotografie za rok 2018 - do 30 let předloží odborné porotě fotografický soubor nebo dokumentaci své výstavy, knihu atp. na základě které byl nominován. Odborná orota se bude rozhodovat na základě svých vědomostí, ale je nutné podotknout fakt, že v případě rozhodování sehraje velkou roli dobře připravený obrazový materiál, včetně písemného zdůvodnění d navrhovatele. Materiály pro odbornou porotu se předkládají jak v elektronické, tak fyzické podobě (ty budou po hodnocení porotou vráceny) na základě výzvy organizačního týmu APF.Prosím, nezapomínejte ve svém návrhu uvádět kontaktní údaje na nominované osobnosti.

Návrhy mohou být podány těmito způsoby:
- E-mailem na adresu info@asociacefotografu.com a v kopii na adresu petr.zhor@volny.cz
- Písemně na adresu APF ČR, Karlova 28, 110 00, Praha 1

Asociace profesionálních fotografů České republiky
Karlova 164/28 , 110 00 Praha 1
e-mail: info@asociacefotografu.com
www.asociacefotografu.com

Osobnost české fotografie 2017 - Libuše JarcovjákováOsobnost české fotografie 2017 - Libuše Jarcovjáková.


Celé znění Pravidel udělování ceny Osobnost české fotografie a informace o minulých ročnících naleznete na http://asociacefotografu.com/osobnosti.php

Mnohokrát děkujeme za Vaši spolupráci a zůstáváme s pozdravem

Za APF ČR přípravný tým Osobnosti

Jan Pohribný , Rudolf Jung , Petr Zhoř

Partneři galerie

 Centrum FotoŠkoda

FOMEIVAROZA - Výrobky od Zrcadla

Mediální partneři

  Asociace profesionálních fotografů ČR ArtMagazin.euNikonClub Česká republika - Filip Molčan

WELLNESS BOOK

Provozovatel galerie

Mediální partner