Vyhledávání

Sloupec reklamy
Když cvakne spoušť - prezentace profesionálních i zájmových fotografů
 
Vinárna, kavárna a restaurant BRESTO
ENZO
Jaroslav Špulák - hudební kritik a spisovatel
  
Adventure Golf Horní Bezděkov 

Helena WILSONOVÁ - Fotografie - Galerie Josefa Sudka

22. 10. 2009

 

Helena Wilsonová: Fotografie

15. říjen 2009 — 10. leden 2010

Galerie Josefa Sudka


Jednou z řady českých umělců, kteří byli komunisty donuceni v 70. letech opustit svoji vlast, je i fotografka Helena Wilsonová. Příběh jejího života i díla byl v mnohém ovlivněn dějinnými událostmi českých zemí, jejich proměnami a zvraty.

 

Foto: © Helena Wilsonová

1. Amálka a Ludvík, 1966

 

 

Helena Wilsonová se narodila 15. srpna 1937 v podkrkonošském Navarově, kde její rodina vlastnila lesní statek a malý zámeček. Po komunistickém puči v roce 1948 byl lesní majetek rodině zabaven a o dva roky později i navarovský zámek. Rodina se počátkem 50. let přestěhovala do Prahy, kde žila v jednom bytě i s prarodiči .

 

Foto: © Helena Wilsonová

2. Karel Nepraš a Jaroslav Mysliveček v Divoké Šárce, 1971

 

 

V polovině 50. let šla Helena studovat na pražskou Střední průmyslovou školu grafickou, kde byl jejím učitelem Bohumil Šťastný. Poté dva roky pracovala v Archeologickém ústavu ČSAV a v časopisu Umění a řemesla. Od roku 1966 učila deset let na grafické škole. V té době spolupracovala s grafikem Ludvíkem Fellerem na obálkách časopisu Tvar, ale vytvářela i výrazné portréty přátel, fotografické kompozice využívající fotomontáže a tvořila i minimalistické studie (cyklus Vejce z let 1967-68).

 

Foto: © Helena Wilsonová

3. Jan Steklík a Duňa Brikciusová, akce Zorky Ságlové Pocta Fafejtovi, Lemberk, 1972

 

 

Roku 1967 byla na pozvání v Londýně, kde se seznámila s Kanaďanem Paulem Wilsonem. Ten se ve svém zrovna dokončovaném studiu věnoval dílu George Orwella a jeho vizím totalitních režimů a politická a kulturní realita v tehdejším Československu mu připadala ze studijních důvodů zajímavá, chtěl zažít totalitu na vlastní kůži. Přestěhoval se do Čech a roku 1972 se s Helenou vzali. Stali se členy legendární Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, která sdružovala Karla Nepraše a Naďu Plíškovou, Jana Steklíka, Eugena a Duňu Brikciusovi, Ivana Martina Jirouse s jeho ženou Věrou, Vladimíra Boreckého a Ellen Jilemnickou, Rudolfa Němce, Otu Slavíka, Olafa Hanela, Zbyška Siona a řadu dalších.

 

Foto: © Helena Wilsonová

4. Pivní kalendář Křižovnické školy / listopad, 1972

 

 

Helena Wilsonová byla dosud hlavně připomínána jako fotografická dokumentaristka happeningů Eugena Brikcia, akcí dvojice Karel Nepraš / Jan Steklík a prací Olafa Hanela, ale i divadelních aktivit (festival v Elbančicích, Boris Hybner). Připravovala také fotografie pro Pivní kalendář Křižovnické školy. Současně pracovala i na vlastních volných tématech, například na fotografickém cyklu Voda, který vystavila roku 1971 v Blansku na výstavě Land art. Dokumentovala i nejrůznější akce a koncerty undergroundových hudebních skupin, zejména The Plastic People of the Universe, se kterými určitou dobu vystupoval i Paul a tělesa Sen noci svatojánské band Karla Nepraše. Paul již neučil na jazykové škole, ale byl aktivní jako překladatel (např. textů Václava Havla).

 

Foto: © Helena Wilsonová

5. Jiří Mrázek, Elbančice, 1974

 

 

Rok 1977 zasáhl do osudu celé rodiny. Paul byl pronásledován pro své názory a kontakty na disent. V květnu mu bylo odňato povolení k pobytu a musel se vystěhovat.. Helena ho následovala do Londýna. Zde Paul s Ivanem Hartelem založili vydavatelství Boží mlýn, kde ve spolupráci s pařížským nakladatelstvím Libération vydali publikaci Merry Ghetto s Heleninými fotografiemi, mapující undergroundové aktivity v Čechách a gramofonovou desku Plastiků Egon Bondy´s Heart Club band.

 

Foto: © Helena Wilsonová

6."Peťák" Petr Lampl a Paul Wilson, z představení kapel undergroundu, 1971-75

 

 

 

Následně se rodina přesunula do kanadské provincie Ontario a nedlouho poté se jim narodil syn Jake. Paul začal překládat knihy Josefa Škvoreckého, Bohumila Hrabala, Václava Havla, Jiřího Gruši, Zdeňka Mlynáře a dalších autorů.

 

Foto: © Helena Wilsonová

7. Členové Křižovnické školy a přátelé u Zbyška Siona v Poličce, 1972

 

 

 

Helena fotografovala pro galerie, muzea, časopisy o umění a aukční katalogy. To ji přivedlo k indiánskému umění. Následně dostala grant na fotografování autentických indiánských umělců v jejich přirozeném prostředí. Vedle portrétů fotografovala i letní indiánské slavnosti pow-wow na ostrově Manitoulin v Huronském jezeře nebo v Brandfordu. Fotografie později využila na několika výstavách i v tisku (mimo jiné Canadian Fiction Magazine, 1988). Roku 1996 se natrvalo vrátila do Prahy.

 

Foto: © Helena Wilsonová

8. Autoportrét, Londýn, 1967

 

 

 

Již dříve se účastnila skupinové výstavy K Š - Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, kterou v Hradci Králové a Praze připravila Věra Jirousová (1991), autorčiny práce byly zahrnuty i do rozsáhlé výstavy Anny Fárové Československá fotografie v exilu (1992). V Praze na Novoměstské radnici uvedla roku 2006 výstavu fotografií indiánských umělců (později představena v Třeboni), o rok později pak v Praze u františkánů na Jungmannově náměstí soubor Tváře Havany, zachycující odvrácenou stranu kubánské reality.


Nonkonformní fotografická tvorba Heleny Wilsonové z období jejího života v Československu 60. až 70. let je velice osobním svědectvím o životě „paralelní kultury“ svobodných lidí v nesvobodné zemi. Výstava se uskutečňuje díky jejímu velkorysému daru do fotografické sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze.


Jan Mlčoch /zkráceno J.A./


Galerie Josefa Sudka
Úvoz 24, 110 00 Praha 1

otvírací doba /říjen–březen/: středa–neděle 11—17 hod


Pro Galerii WWG.CZ připravil Jan Anděl
 

 

Partneři galerie

 Centrum FotoŠkoda

FOMEIVAROZA - Výrobky od Zrcadla

Mediální partneři

  Asociace profesionálních fotografů ČR ArtMagazin.euNikonClub Česká republika - Filip Molčan

WELLNESS BOOK

Provozovatel galerie

Mediální partner